Java – Ehcache kullanımı

Standart
Bilgiyi paylaşarak çoğalt !Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Share on Facebook0Pin on Pinterest0

Ehcache, yaygın olarak kullanılan, Java distributed cache olarak geçen açık kaynak kodlu bir cacheleme kütüphanesidir.

Özellikleri:

  • Memory ve disk üzerinde kayıt,
  • Listeners
  • Cache yükleme
  • Cache uzantıları
  • Cache Exception kontrolü

Ehcache Apache Açık Kaynak Lisansı adı altında kullanılabilir ve halende aktif olarak desteklenmektedir.

Ehcache kendisine kaydedilen bilgilere ulaşım için birçok özellik sunar. Örneğin sadece memory üzerinde kaydedilip, kendisine verilen bir süre kadar onlara ulaşımı sağlar yada üzerine kaydedilebilecek maksimum entry(kayıt) sayısını sınırlar.

Kullanımına geçecek olursak burada anlatacağım örnekte ilk olarak bir ehcache tanımalayıp daha sonra bu ehcache’e istediğimiz bilgileri yazıp, bu ehcache’de bulunan bilgileri tekrar okuyalım.

İlk olarak yeni bir Maven projesi oluşturalım. src/main/java altında CacheDeneme isimli bir sınıf oluşturalım. pom.xml’imizi açıp ehcache dependencies’imizi ekleyelim:

HelloCache adında yeni bir sınıf ekleyelim ve içerisini şu şekilde dolduralım:

Çıktısı şu şekilde olmalıdır:

Ehcache aslında ehcache.xml adında bir dosya ile yapılandırılabilir ama biz burada belirtmediğimiz için kendi bünyesinde varsayılan olarak bulunan ehcache-failsafe.xml kullanılmaktadır.

Şimdi kendi ehcache’imizi yapılandıracağımız src/main/resources aldında bir ehcache.xml oluşturalım:

Burada:

  • <diskStore path=”c:\\cache” /> = kaydetmek istediğimiz cache dosyalarını c:/cache klasörünün altında olmasını istediğimizi söyledik
  • cache name=”cache1″ = burada cache’imizin adını belirledik. CacheManager ile bu ismi kullanarak ulaşacağız.
  • maxEntriesLocalHeap=”10000″ = memoryde maksimum 10000 entry bulunabilir
  • timeToIdleSeconds=”300″ timeToLiveSeconds=”600″ = beş dakikadan daha fazla bir süre idle olarak kalmış ise ve 10 dakikadan fazla çalışmış ise sona erer.

Şimdide oluşturduğumuz ehcache.xml yapılandırması ile yeni kayıtlar kaydedip okuyalım. src/main/java altında yeni bir sınıf oluşturalım ve adına HelloCache2 ismini verelim ve içini şu şekilde dolduralım:

Çıktısı şu şekilde olmalıdır:

 

Leave a Reply